fəaliyyətimiz

bizim fəaliyyətimiz

  • “BOA Agentliyi”  müxtəlif borc öhdəlikləri üzrə geniş iş təcrübəsinə malikdir. 
  • Agentliyin peşəkar və təcrübəli əməkdaşları ən çətin vəziyyətlərdən asanlıqla çıxış yolunu tapa bilirlər.
  • Kollektorun işi yalnız müştəri problemlərinin həlli yollarını optimallaşdırmaqdan, müştəriyə pulun alınması üçün müxtəlif variantlar və sxemlər verməkdən, məhkəmə xərclərini azaltmaqdan, eləcə də müştərinin məsələsini məhkəmədə tez və düzgün şəkildə nəzərə almaqdan deyil  həmçinin məhkəmə qərarı çıxdıqdan və qanuni qüvvəyə mindikdən sonra vəsaitin alınması müddətini birbaşa qısaltmaqdan ibarətdir.